فراخوان!

فراخوان! آکسیون اعتراضی در برنس پارکن شهر گوتنبرگ. دهم اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام. نه به اعدام؛ نه به کلیت رژیم جمهوری اسلامی! در روزهشتم (۸) اکتبر۲۰۲۳ . ساعت 14 دو بعدازظهر برای اعتراض علیه رژیم جنایتکار اسلامی ایران، اکسیون اعتراضی در « برنس پارکن » شهر گوتنبرگ برگزار میشود. ویدیو کلیپ: فرشید مرادی، … ادامه