فراخوان!

فراخوان!

آکسیون اعتراضی در برنس پارکن شهر گوتنبرگ. دهم اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام. نه به اعدام؛ نه به کلیت رژیم جمهوری اسلامی! در روزهشتم (۸) اکتبر۲۰۲۳ . ساعت 14 دو بعدازظهر برای اعتراض علیه رژیم جنایتکار اسلامی ایران، اکسیون اعتراضی در « برنس پارکن » شهر گوتنبرگ برگزار میشود.

ویدیو کلیپ: فرشید مرادی، عضو انجمن پناهندگان ايرانی-گوتنبرگ.

فراخوان!

Iranska flyktingars förening i Göteburg 10 oktober världensdagen mot dödsstraff Protestaktion mot dödsstraff och mot regimen i iran

Dödsstraff måste avskaffas omedelbart

آکسیون اعتراضی در برنس پارکن شهر گوتنبرگ. دهم اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام. نه به اعدام؛ نه به کلیت رژیم جمهوری اسلامی! در روزهشتم (۸) اکتبر۲۰۲۳ . ساعت 14 دو بعدازظهر برای اعتراض علیه رژیم جنایتکار اسلامی ایران، اکسیون اعتراضی در « برنس پارکن » شهر گوتنبرگ برگزار میشود.

دیدگاهتان را بنویسید