اعتراض ایرانیان آزادیخواه در حمایت از جنبش انقلابی

باور به تغییر

ایرانیان آزادیخواه، یاران، دوستان و رفقای عزیز ساکن گوتنبرگ و حومه، ما همه باور داریم که نظام اسلامی ایران باید برود. این باورمان نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش است. ما حامی جنبش انقلابی جسورانه مردم ایران و خواست آزادی همه دستگیرشدگان جنبش انقلابی اخیر و تمامی کارگران و معلمان دانشجویان و همه زندانیان سیاسی، اجتماع و اعتراض هستیم.

این جنبش انقلابی با نشان دادن قدرت و اراده مردم ایران، به عنوان نمونه‌ای مهم از قوای تغییر و پیشرو در خاورمیانه شناخته شده است. ما اعتقاد داریم که آزادی و دموکراسی باید حق همه ملت‌ها باشد و هیچ کشوری برای شکستن آزادی مردمان خود فردی را تحت فشار قرار نمی‌دهد.

یک دست باهم

این زمان مناسبی است تا ایرانیان آزادیخواه در گوتنبرگ و حومه به یکدیگر نزدیک شویم و نشان دهیم که برای آزادی ایران و ساکنان آن همه چیز را خواهیم کرد. با گسترش شبکه ارتباطی خود و به اشتراک گذاری ایده‌ها و برنامه‌هایمان، می‌توانیم به قدرتمندترین انقلابیان تبدیل شویم.

از همین الان، دست به دست هم دهیم و برای آزادی مردم ایران اقدام کنیم. با هم می‌توانیم به هر مانعی که بر سر راه آزادی ایران ایستاده، مقاومت کنیم. همبستگی و همکاری ما می‌تواند به مانع از سقوط نظام اسلامی در ایران تبدیل شود.

دیدگاهتان را بنویسید