نامه استمداد فرزند عباس دریس به جهانیان برای لغو حکم اعدام پدرشفرزند ارشد عباس دریس از بازداشت‌شدگان قیام خونین آبان ۹۸ که توسط دستگاه  قضایی به اعدام محکوم شده است، در نامه‌ای خواستار لغو حکم اعدام پدرش شده است:            

مردم مهربان دنیا؛

من علی دریس بزرگترین فرزند عباس و کفایه هستم. متاسفانه مادرم با شنیدن خبر احتمال محکوم شدن پدرم به اعدام، سکته کرد و ما را تنها گذاشت. اکنون پدرم در خطر اعدام هست، من و برادرانم مهدی دوازده ساله و محمد که هشت سال دارد،  میپرسیم آیا این دنیا آنقدر بیرحم است که نگاه کند ما پدرمان را هم از دست بدهیم. ما سه کودک از همه سازمانها، دولتها و مردم مهربان دنیا و حتی کودکان در دنیا میخواهیم کمک کنند پدرم اعدام نشود. این خیلی وحشتناک است، کمک کنید پدرم به خانه برگردد.دیدگاهتان را بنویسید