نها چیزی که تو را استوار نگه داشته است ،ستاره سرخی است که بر قلبت نقش بسته است…مگذار سوسوی این ستاره خاموش شود رفیق…..

 ت

نها چیزی که تو را استوار نگه داشته است ،ستاره سرخی است که بر قلبت نقش بسته است…مگذار سوسوی این ستاره خاموش شود رفیق…..ما رهروان ستاره اجازه کشتنش را نمیدهیم…

گوتنبرگ: فراخوان تجمع اعتراضی برای آزادی توماج صالحی
!فردا خیلی دیر است
روزشنبه هشتم (۸) یولی۲۰۲۳ساعت ۱۴درمیدان برنس پارکن،گوتنبرگ.
بیش از چهار دهه است ماشین کشتار خاصه اعدام بعنوان ابزاری برای جلوگیری از جرم و جنایت تعریف شده است. “می کشم پس هستم”، فلسفه وجودی جمهوری اسلامی در تمام دهه های عمر جنایت بارش است.
حکام اسلامی در واقع قصابان جان مردم و غاصبان مال مردم و هتاکان حرمت انسانند. اگر قرار است مجرمین مجازات شوند قبل از هر کسی و قبل از گرفتن جان هر فردی به هر بهانه ای، باید قاتلین دولتی از خامنه ای تا رییسی و اژه ای و قاضی مقیسه و دیگر جلادان و قصابان به نام قضات و بازپرس ها و شکنجه گران زندان ها مجازات شوند. این ها متهمین ردیف اول اند.
مردم آزادیخواه شهر گوتنبرگ و حومه
اعتراض کنیم و اجازه ندهیم جامعه ما هر روز با اذان صبح با کابوس خبر اعدام جوانی از خواب بیدار شود.
خبر انعکاس یافته وکلای توماج صالحی و اتهامات منتسب به او ، نگرانی خانواده و همه جامعه ترقیخواه ما در درون و بیرون کشور را فراهم آورده است. باید از همین امروز برای آزادی بدون قید و شرط توماج صالحی و بیشمار زندانیان سیاسی به خیابان آمد . فریاد زد : زندانی سیاسی آزاد باید گردد! توماج صدای ما بود ، امروز بر ماست که صدای او باشیم!
لغو هر نوع حکم و در زندان نماندن توماج صالحی، به پای تقویت اعتراض ما و در دستان ما است. ما می توانیم به این سیکل کشتار مکرر انسان ها خاتمه دهیم!
آیا مقاومت تا به آخر بدون تعرض قدرتمند ما فراهم می آید؟!
جنبش عظیم زن-زندگی-آزادی ازهفته پایانی شهریور سال گذشته نشان داد، نباید در برابر این رژیم کشتار عقب نشست. باید دست به اعتراض زد. این کار تنها با به میدان آمدن وسیع ما در مقابل ماشین کشتار فرزندان و عزیزان جامعه ما فراهم می آید. یادمان باشد برای آزادی توماج صالحی، چشم ایران و جهان به اقدام ما و به تعرض وسیع همه ما نیازمند است!
انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ « همه شما را فرامیخواند درحمایت ازفراخوان «کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران -گوتنبرگ»که برای آزادی توماج صالحی و همه زندانیان سیاسی» علیه هر حکم ضد انسانی و خاصه اعدام، به میدان بیاییم روزشنبه ۸ ژوئیه ساعت دو بعدازظهردر برنس پارکن اجتماع می کنیم .
ازهمه شما زنان و مردان و جوانان آزادیخواه ، همه فعالان سازمانهای مترقی،نهادها و پناهندگان را به اعتراض وسیع علیه قتل حکومتی، زندان ، شکنجه، ترور و تعرض به زندگی وآسایش مدافعین جنبش زن، زندگی،آزادی، فرا می خوانیم. در کنارمردم آزادیخواه ایران ، ادامه حیات جنایت آمیز نظام اسلامی را ناممکن سازیم.
زمان : شنبه ۸ ژوئیه ۲۰۲۳ ، ساعت ۱۴:۰۰ دو بعدازظهر
مکان: برنز پارکن جنب مجسمه یوحنا
شماره های تماس : ـ نسیم محمدی: 0736866054 شهرام پناهی : 0728490955 ـ سمیرا حسن پور: 0739126772 ـ رحمان حاجی مقصودی : 0762166542
نه به اعدام!
زنده باد زن، زندگی ، آزادی!
توماج صالحی،زندانی سیاسی بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد!
سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران!
زنده باد
انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ.
جولای ۲۰۲۳

دیدگاهتان را بنویسید