گرمترین ماه جهان در ۲۰۰ سال اخیر

بعضی از دانشمندان معتقدند ماه ژوئیه جاری (۲۰۲۳) گرمترین ماه کره زمین طی ۱۲۰ هزار سال گذشته بوده است هر چند آمارهای منظم و ثبت شده هواشناسی در جهان به حدود ۲۰۰ سال گذشته محدود می‌شود.


با این حال دانشمندان از ثبت ماه ژوئیه به عنوان گرمترین ماه تاریخ شگفت‌زده نشده‌اند , چرا که به گفته آنها متغیرهای فراوانی در چند هفته گذشته از وقوع آن خبر می‌دادند؛ مانند ثبت گرمترین روز کره زمین که در روز ۶ ژوئیه رخ داد و همچنین ثبت داغ‌ترین ۲۳ روز متوالی در تاریخ هواشناسی که در حدود سه هفته گذشته روی داده است. این آمارها را مرکز تحقیقات تغییرات آب و هوایی کوپرنیکوس ثبت کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید