فرا خوان علیه اعدام های اخیر

فراخوان علیه اعدام، زندان، شکنجه، کشتار، زن کشی ، بچه کشی و علیه کلیت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی و در حمایت از جنبش انقلابی، زن، زندگی، ازادی در ایران دوبار و بار دیگر جانیان حاکم بر ایران طناب‌ها دار را بر گردن عزیزان ما آویختند. جدا از محسن شکاری و مجید رضا رهنورد اینبار … ادامه