۸ مارس روز جهانی زن

۸ مارس، روز جهانی زن!
فراخوان!
۸ مارس ۱۷ اسفند روز جهانی زن گرامی باد! تجمع و مارش خيابانی بمناسبت هشت مارس روز جهانی زن در شهر گوتنبرگ.  با هم به فراخوان تظاهرات و راهپیمایی کميته ۸ مارس میپیوندیم.
زمان: روز جمعه ۸ مارس میدان گوستاو آدولف توریت، تجمع ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه بعدازظهر  سپس در ساعت شش راهپیمایی به طرف میدان یوتاپلاتسن.

دیدگاهتان را بنویسید