چون قاتلان مهسا امينی همچنان در قدرت‌اند. تا رژیم آپارتایدی هست زنان هر روز با قاتلان دست‌و‌پنجه نرم میکنند.

چرا باور نمیکنیم که «آرمیتا گراوند» دختر بی‌گناه ایران بدون ضرب و جرح توسط آزارگران حجاب به کما رفته باشد؟

چون وحشی‌گری ماموران حجاب را زیسته‌ایم. چون قاتلان مهسا امينی همچنان در قدرت‌اند. تا رژیم آپارتایدی هست زنان هر روز با قاتلان دست‌و‌پنجه نرم میکنند.

در حالیکه پزشک مغز و اعصاب بیمارستان ؛ در حال تزریق دارو برای نگهداشتن این دختر بعد از ضربه مغزی بود و بسرعت متوجه شد که آرمیتا گراوند در اثر مرگ مغزی رفته است/|/ . سربازان گمنام حضرت … از پدر و مادر آرمیتا گراوند اعتراف تلویزیونی گرفتند که پدر و مادرش اعتراف میکنند که اتفاق خاصی نیفتاده و دخترشان خودش همینجوری ناگهان دچار افت فشار شده است/|/ آرمیتا گراوند هیچ سابقه ای از افت فشار و عوارضی اینچنینی نداشته و کاملاً سالم و شاداب بوده است/|/

دیدگاهتان را بنویسید