تجمع گروهی از آخوندهای مفت خود در حمایت از تروریست حماس

یه مشت آخوند دوزاری در حمایت از گروه تروسیتی دست به تجمع زنده اند تا مبادا جیره هاشون رو قطع کنند .

دیدگاهتان را بنویسید