تجمع اعتراضی مردم آزادیخواه شهر گوتنبرگ سوئد در حمایت از سالروز کشته شدن ژینا امینی بدست رژیم خونخوار جمهوری اسلامی حاکم بر ایران

گوتنبرگ: ۱۶سپتامبر ۲۰۲۳سالروزقتل حکومتی ژینا.

۱۶سپتامبر ۲۰۲۳سالروزقتل حکومتی ژینا و دراولین سالگرد جنبش زن،زندگی،آزادی درشهرگوتنبرگ

! آکسیون اعتراضی درحمایت از فراخوان «کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران – گوتنبرگ »

زن ، زندگی ، آزادی، علیه کلیت رژیم فاشیزم اسلامی .

دیدگاهتان را بنویسید