در جلسه دادگاه امروز سپیده قلیان چه گذشت؟

برادر سپیده قلیان، زندانی سیاسی از برگزاری دادگاه شکایت آمنه‌السادات ذبیح‌پور، بازجو-خبرنگار از او خبر داد و افزود «دادگاه به دلیل تن ندادن خواهرم به حجاب، غیرعلنی بود و ذبیح‌پور به سپیده اتهام جاسوسی زد» و «سپیده هم در پایان دادگاه و به گفته خودش از طرف مردم در صورت او تف کرد».

در جلسه دادگاه امروز سپیده قلیان چه گذشت؟ گزارش برگرفته از صفحه اینستاگرام مهدی قلیان برادر سپیده قلیان:

‍‍صبح امروز ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲ و برای چندمین بار دادگاه مجدد رسیدگی به شکایت آمنه سادات ذبیح پور علیه خواهرم سپیده قلیان در شعبه ۱۲۰۷ کیفری دو مجتمع قضائی کچویی برگزار شد. این جلسه قرار بود به صورت علنی برگزار شود اما سپیده حجاب اجباری در دادگاه را نپذیرفته و دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شده است. بالاخره پس از چندین جلسه دادگاه شخص شاکی خانم ذبیح پور هم به دستور قاضی در دادگاه حاضر شده بود.

در فاصله ی بین دادگاه قبلی تا امروز به دلیل نامشخص قاضی جلسه قبل دادگاه که خانم ذبیح پور را ملزم به حضور در دادگاه کرده بود، تغییر کرده و رسیدگی به پرونده به قاضی جدیدی محول شده بود.

خانم ذبیح پور از همان بدو ورود به جلسه دادگاه طرح اتهاماتی از قبیل «جاسوسی» و «اغتشاشگری» را علیه خواهرم آغاز کرد و البته به تهدید سپیده ادامه داد. او احتمالاً فراموش کرده بود در دادگاه، نه به عنوان مرجع صدور حکم که به عنوان شاکی حضور دارد. وی در مقابل پرسش وکلای سپیده در رابطه با «مجوز ساخت مستند طراحی سوخته»، پاسخی نداشت.

سپیده در این دادگاه از خبرنگاران شریفی همچون «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی» یاد کرد که خانم ذبیح پور آنها را نیز جاسوس اسرائیل و آمریکا خواند. خانم ذبیح پور همچنین بارها به حضور بدون روسری سپیده در دادگاه اعتراض کرد که قاضی دادگاه در پاسخ اعلام کرد به دلیل حضور بدون حجاب در دادگاه برای بار دوم برای سپیده قرار مجرمیت صادر میکند. آمنه سادات ذبیح پور در این دادگاه مدعى شد که مردم او را دوست دارند و او حرف مردم را میزند.

سپیده هم در پایان دادگاه و به گفته خودش از طرف «مردم»، در صورت وی تف کرد. به گفته ی سپیده تهدید و اتهام زنیهای خانم ذبیح پور در دادگاه مصادیقی از رفتارهای غیر قانونی و از موضع قدرت او هستند. علاوه بر این سپیده با یادآوری اطلاعیه ی قبلی خود گفت حضور او مصادیقی از رفتارهای غیر قانونی و از موضع قدرت او هستند علاوه بر این سپیده با یادآوری اطلاعیه ی قبلی خود گفت حضور او در این دادگاه نه اکیداً برای دفاع از خود که برای مقاومت برای آنچه که مردم با جنبش خود به دست آورده اند بود. در آخر از دو وکیل شجاع و شریف خواهرم آقایان امیر رییسیان و جمال حیدری منش سپاسگزاریم که همواره کنار مردم بوده اند

دیدگاهتان را بنویسید