گزارش به روایت تصاویر: آکسیون اعتراضی روز شنبه 15 ماه جولای2023 

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ سوئد. روز شنبه پانزدهم ماه جولای ۲۰۲۳ ساعت ۱۴ درمیدان برنس پارکن شهر گوتنبرگ. نه به اعدام، زندان، شکنجه و موج وسیع بازداشتی ها ، نه به کلیت نظام اسلامی ، زنده باد صدای مردم مبارز و انقلابی!

دیدگاهتان را بنویسید