حکم حبس ابد حمید نوری تایید شد

دادگاه استیناف سوئد با رد درخواست تجدیدنظر حمید نوری (با نام مستعار عباسی) حکم حبس ابد او را تایید کرد.دادگاه تجدیدنظر مجددا اقدامات حمید نوری را مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در پس زمینه نزاع مسلحانه بین‌المللی میان ایران و عراق دانست. حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت به خاطر مشارکت در اعدام هزاران زندانی … ادامه